Moje Bio, s.r.o.

Hrobáková 9
851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka
IČO: 46 273 379
DIČ: 2023302787
IČ DPH: SK2023302787 podľa §4

————

+421238104243
info@moje-bio.sk


Prevádzka

Moje Bio Bezlepka
Obchodné centrum Danubia
Panónska cesta 38/A
851 04 Bratislava – Petržalka

Orgány dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, Bratislava, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Svätoplukova 50, Senec

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, Okresný súd Bratislava I., oddiel: s.r.o., vložka č. 74615/B.

 Kontaktujte nás

cez kontaktný formulár

0